Tune groups

A druidical song or A druidical song
Ab si don or Ab-si-don
Aeres Tre'faldwin or The heiress of Montgomery
Afon Elwy or The river Elwy
Agoriad cywair or The opening of the key
Alaw Salmon or Salmon's tune
Angau or Death
Anhawdd ymadael or Loth to depart
Anni bropwr or Pretty Nancy
Ap Siencyn or Ap Shenkyn
Ar foreu teg or On a fair morn
Ar hyd y nos or All through the night
Bedd Gelert or Gelert's grave
Bellisle March or The Bellisle march
Blodau Ffestiniog or The flowers of Festiniog
Blodau Llundain or Flowers of London
Blodau'r Grug or The flowers of the heath
Blodau'r Gwynydd or The flowers of Gwynydd
Blodau'r Dyffryn or The flowers of the valley
Blodeu Ceiswyn or The flowers of Ceiswyn
Blodeu'r Faenol or The flowers of the manor
Blodeu'r drain or Flowers of the thorn
Breuddwyd Dafydd Rhys or David Reece's dream
Breuddwyd y Frenhines or The Queen's dream
Bro Gwalia or The Cambrian District
Bugeilio'r gwenith gwyn or Watching the wheat
Burstoy or Burstoy
Bywyd y milwr or The warrior's life
Cader Idris or Cader Idris
Cadwen ariand or The silver chain
Caer Dinan or Ludlow fort
Caingc Llewelyn or Llewelyn's lay
Caingc Stephen Shon Jones or Caingc of Stephen Shon Jones
Calenig or New year's gift
Callyn serchus or Lovely Kate
Can Dafydd Brophwydd or The song of David the Prophet
Can y Bachgen Main or Song of the slender lad
Caniad Clych or Chiming of the bells
Caniad pibau Morfydd or The tune of Morvydd-s pipes
Caniad y ceiliog or The crowing of the cock
Canu yn iach i Dwm bach or Little Tom's adieu
Captain Corbett or Captain Corbett
Cariad cyntaf or First love
Castell Moreton or Moreton Castle
Castell Towyn or Towy Castle
Chwech o Eifr or Six goats
Clych Prestwich or Prestwich bells
Clychau Aberdyfi or The Bells of Aberdovey
Cnott y coed or Miseltoe
Cob Malltraeth or Cob Malltraeth
Codiad yr haul or The rising of the sun
Codiad yr hedydd or The rising of the lark
Conset Dafydd ap Gwilym or Dafydd ap Gwilym's fancy
Conset Gruffydd ap Cynan or Griffith ap Cynan's Conceit
Conset Siri or The Sheriff's fancy
Corfforiaeth or Corporation
Cornish May song or The Cornish May song
Cottage maid or The cottage maid
Creigiau Eryri or The rocks of Snowdon
Croeso gwraig y ty or The housewife's welcome
Croeso'r wenynen or The bee's welcome
Cudyn Wyn or White locks
Cur y fwyalch or Blackbirds' beat
Cwymp y dail or The fall of the leaves
Cwyn Mam yn ngyfraith or Mother in law's complaint
Cwynfan Prydain or Britain's lament
Cyfri'r Geifr or Counting the goats
Cylch-glerwyr Caer or The Chester waits
Cymro o ble or A Welshman from where
Dadl dau or Flaunting two
Dafydd y garreg wen or David of the white rock
Dechreuad y byd or The creation of the world
Dewch i'r frwydr or Come to battle
Dewis meinwen or The fair one's choice
Diddanwch arglwyddes Puleston or Lady Pulestone's delight
Diddanwch Madam Edwards or Madam Edwards' diversion
Diferiad y gerwin or Diferiad y gerwin
Difyrwch Arglwydd Trefail or Lord Trevail's fancy
Difyrwch gwyr Mawddwy or Diversion of the men of Mawddwy
Difyrwch gwyr Penmorfa or The delight of the men of Penmorfa
Difyrwch William Owen or William Owen's fancy
Difyrwch yr heusor Du or The black herdsman's tune
Digan y pibydd goch or The red piper's melody
Dilyn Serch or Valle Crucis
Distyll y drain or The trickling of the thorns
Doed a ddel or Hit or miss
Dros y dwr or Over the water
Dros y Garreg or Over the stone
Dros yr Afon or Over the river
Duw gadwo'r Brenhin or God save the King
Dwr glan rhuad Dyfryn or The roaring in the valley
Dydd Gwyl Dewi or Saint David's Day
Dyffryn Clwyd or The Vale of Clwyd
Dyffryn Llanberis or The vale of Llanberis
Dyfyrwch Ieuan Delynor Dall or The pastime of Evan the blind harper
Dygan Caersws or The melody of Caersws
Dynwared yr eos or Mock nightingale
Ei bendith ar ei ben or God bless the Prince of Wales
Eos Lais or Voice of the nightingale
Erddigan Caer Waun or The minstrelsey of Chirk Castle
Erddigan dannau or String harmony
Erddigan tro'r tant or Awake harmony's strings
Erddigan William Bhran. or William Bhran's tune
Erdigan hun Gwenlliant or Gwenllian's repose
Eryri Wen or White Snowdon
Farewell trwy'r pwll or Farewell throught the pool
Ffani blodau'r ffair or Fanny, the flower of the fair
Ffarwel Dic Bibydd or Dick the piper's adieu
Ffarwel Ffranses or Farewell Francis
Ffarwel Glanddyn or The jovial fellow's farewell
Ffarwel ieunctid or Farewell youth
Ffarwel Ned Pugh or Farewell Ned Pugh
Ffarwel Philip or Philip's adieu
Ffarwel Philip Ystwyth or Philip the active's adieu
Fferdinando or Ferdinando
Ffidl ffadl or Fiddle faddle
Fy meddwl a fy malais or Jealousy
Gadael y tir or Leaving the land
Galar gwraig y milwr or Return to thy home
Glan meddwdod mwyn or Good humoured and tipsy
Glanbrane Park or Glanbrane Park
Gogerddan or Gogerddan
Gorddinam or Gorddinam
Gorhoffedd gwyr Dyfi or The delight of the men of Dovey
Gorhoffedd Owain Cyfeiliog or The delight of Owen Kyveiliog
Grisial Ground or The crystal ground
Gwawr can mlynedd or
Gwenni aeth i Ffair Pwllheli or Gwenni went to Pwllheli Fair
Gwn Dafydd Ifan or Dafydd Ifan's Gun
Gwyr Harlech or Men of Harlech
Gyda'r wawr or With the dawn
Gyrru'r byd o'm blaen or Driving the world before me
Hafod y wraig lawen or The dairy house
Hafren or The River Severn
Hai lwli or The Welsh lullaby
Hela'r ysgyfarnog or Hunting the hare
Helygen or The willow
Hen Morgan a'i wraig or Old Morgan and his wife
Hen wr y coed or The old man of the wood
Hen wraig Llanallgo or Cupid's Kindness
Hob y Deri or Away my herd
Hoffder Arglwyd Strain or Lord Strain's Fancy
Hoffedd Hywel ab Owain Gwynedd or The delight of Prince Hoel
Hoffedd modryb Marged or Aunt Margaret's delight
Hoffedd y Brenin or The King's fancy
Holi yn deg or Fair questions
Hud Tynghedven or The Flatteries of Fate
Hud y bibell or The allure ment of the pipe
Hufen y cwrw melyn or Cream of the yellow ale
Hyd y frwynen or The length of the rush
Ieungctid Cymru or All ye Cambrian youth
Lili Lon or Lili Lon
Lisa lân or Fair Lisa
Little Gipsy Girl or The Little Gipsy Girl
Llandovery or Llandovery
Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf or Fair hue of the rose of summer
Llwyn Onn or Ash Grove
Lovely Nancy or Lovely Nancy
Mae hen wlad fy nhadau or The old land of my fathers
Maldod Arglwyddes Owen or Lady Owen's Fancy
Malltraeth or Maltraeth
Mantell Siani or Jenny's mantel
Marged fwyn a'ich Ifan or Pleasant Margaret Evans
Megen a gollodd ei gardas or Megan has lost her garter
Meillionen or Sir Watkin's delight
Melgusan or The honeyed kiss
Mentra Gwen or Venture Gwen
Merch Megan or Megan's daughter
Merch y melinydd or The miller's daughter
Mi bum yn rhodio mynwent eglwys or I've been roving the church yard
Miss Corbett or Miss Corbett's minuet
Mopsi don or Mopsy's tune
Morfa Rhuddlan or Rhydlan Marsh
Moses Salmon or Moses Salmon
Mwyneidd dra or The complaisance
Mwynen Cynwyd or The melody of Cynwyd
Mwynen Eyderion or The soother of Eyderion
Mwynen Gwynedd or The melody of north Wales
Mwynen Môn or The melody of Mona
Mwynen Machno or The enjoyment of Machno
Mwynen Meirionydd or The delight of Meirionydd
Myfyrdod or Myfyrdod
Mynachty or Monastery
Mynwent Eglwys or Churchyard
Ned y go or Ned the smith
Nos Fercher or Wednesday night
Nos Galan or New Year's Night
Os mwyn yw cariad or If love's sweet passion
Pan o'n i'n rhodio or When I was roaming
Pant corlan yr wyn or The lambs' fold vale
Pe cawn i hon or She must be mine
Pen Rhaw or The end of the spade
Per Alaw or Sweet Richard
Plygiad y bedol or Bending the shoe
Plygiad y bedol-fach or Bending the little shoe
Popeth or Everything
Reged or Reged
Rhiban Morfydd or Morfydd's Ribbon
Rhos fair or Fair rose
Rhyfelgyrch Cadpen Morgan or Captain Morgan's March
Rhywbeth or Something
Robin Goch or Red Robin
Sawdl y fuwch or Offa's Dyke
Serch hudol or Love's fascination
Shawbury Park or Shawbury Park
Sian fwyn or Superlative Jane
Sibel or Sibyll
Sidanen or The Silken Fair
Sion ap Evan or Sion the son of Evan
Suo gan or Lullaby song
Susan feddw or Drunken Susan
Symlen ben bys or Symlen ben bys
Syr Harri Ddu or Black Sir Harry
Tair pluen Cymru or The Cambrian plume
Talaith Aberffraw or The dominion of Aberffraw
The maid of Sker or Y ferch o Scer
Three gold chains or Tair cadwen aur
Titrwm, Tatrwm or Titrwm tatrwm
Tlysig or Beauty
Ton alarch or The swan's note
Ton garol or Carol tune
Ton y ceiliog du or The note of the black cock
Ton y famaeth or The nanny's tune
Ton y melinydd or The miller's song
Toriad y dydd or Break of day
Torth o Fara or Loaf of bread
Tri chant o bunau or Three hundred pounds
Tri hanner ton or Three half tunes
Triban or Triplet
Triban Morganwg or Glamorgan triplet
Troiad y droell or Sir Watkyn's lov'd minstrel
Trwy'r ffenestr or Through the window
Twll yn ei boch or Dimpled cheek
Tyb y Brenin Siarles or King Charles' fancy
Un o fy mrodyr i or One of my brothers
Ursula or Morgan and Meggan
Welsh Ground or Cynghan sail Cymru
Wyres Megen or Peggy's niece
Wyres Ned Puw or Ned Puw's Granddaughter
Y 'deryn du pigfelyn or The yellow-beaked blackbird
Y bais wen or The white mantle
Y Bardd yn ei awen or The inspired bard
Y blotyn du or The black spot
Y bore glas or The blue morning
Y Brython or The Britons
Y Cymry dedwydd or The happy Cambrians
Y Deryn pur or The Gentle bird
Y dydd cyntaf o Awst or The first day of August
Y Fwyalchen or The Blackbird
Y fwyna'n fyw or The loveliest living
Y gadlef Cymreig or The Cambrian war song
Y Gadlys or Of a noble race was Shenkin
Y galon drom or The heavy heart
Y Gelynen or The Holly
Y Gofid Glas or The blue devils
Y gwr a'i farch or The horse and jockey
Y hen don or The old strain
Y hen erddigan or The ancient harmony
Y hen Gymraes or The old Cambrian dame
Y hen wr or The old man
Y Maelerwr or The pedlar
Y mynach du or The black monk
Y puraf fesur or The purest measure
Y Stwffwl or The door-clapper
Ymdaith y mwngc or The march of the monks
Ymdawiad gwyr Aberffraw or The men of Aberffraw's farewell
Ymdawiad y Brenin or The King's departure
Ymdawiad y Frenhines or The Queen's farewell
Yr hen Rogero Bengoch or Old Roger red poll
Ysgin Aur or Golden Robe

To the left is a list of tune groups, each item of which hyperlinks to further information about that group, including names given to tunes in the group, sources in which it appears and, in some cases geographical details of its appearances and links to reception information about the tune or digitised versions of the tune.

The organisation of these tune groups is essentially based on the names of the tunes, allowing the integration of reception information, which is all but entirely reliant on the naming of pieces of music, into the database.